Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" - Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-068/10-00-XVI/543/FE/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.

Ewa Zemła 2020-11-23 drukuj

Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" - Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-068/10-00-XVI/543/FE/10 z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe