Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością" z umowy UDA-POKL.09.02.00-12-058/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewa Zemła 2019-10-30 drukuj

Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością" z umowy UDA-POKL.09.02.00-12-058/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe