SZP.272.12.2015 - Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (z dnia 06.05.2015 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe