Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2014

W załączeniu umieszczono opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2014

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe