Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.

Anna Drabek 2015-04-30 drukuj

W załączeniu umieszczono uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIV/423/27/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe