SZP.272.11.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1880K ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu” (z dnia 23.04.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-05-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu niograniczonego.