Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2014 r.

Anna Drabek 2015-04-15 drukuj

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2014 r. stanowi załącznik do Uchwały Nr 50/66/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r.  - patrz:

MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu\kadencja w latach 2014-2018/rok 2015

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe