SZP.272.10.2015 - Wykonanie robót budowlanych na odcinku 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II

Ewa Adamowicz 2015-05-19 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu niograniczonego.

W dniu 23.04.2015 r. zamieszczono:

Treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ (Modyfikacja SIWZ)

Przedmiar robót (Zał. Nr 8 do SIWZ – wersja pomocnicza w związku z zapytaniem (1))

(dokumenty w załączeniu)

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe