Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Anna Drabek 2015-04-15 drukuj

Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimksiego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/67/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2014r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu n dzień 31.12.2014 r.  - patrz:

MENU PODMIOTU - Zarząd Powiatu/Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu\kadencja w latach 2014-2018/rok 2015

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe