Uchwała Nr V/79/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godz

Tomasz Karcz 2011-04-27 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr V/79/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietdnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe