SZP.272.6.2015 „Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych pochodzących z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla terenu powiatu oświęcimskiego”.

Ewa Adamowicz 2015-04-27 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe