SZP.272.1.2015 Roboty budowlane w pracowni technologicznej w PZ Nr 2 SOMSiTw Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego”.

Ewa Adamowicz 2015-04-09 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe