SBM - Doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej

Mateusz Mamet 2015-02-19 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul .Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłonienie realizatora warsztatów  pn. „ Doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery zawodowej ”  dla uczniów szkoły Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Oświęcimiu w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe