SZP.272.3.2015 Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2015 r.

Ewa Adamowicz 2015-03-18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.