Informacja o działalności jednostki

Monika Noworyta 2014-03-25 drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

  ul. Bema 4, 32- 600 Oświęcim;  

tel. 33 842 23 29, 33 842 42 27,  fax: wew. 101, 102; e-mail: pcpr@powiat.oswiecim.pl;

Dyrektor jednostki: Elżbieta Kos;

Przewodniczący Zespołu ds Orzekania o Niepełnosparwnośći: Witold Stokłosa;

Zespół orzekający tel./fax: 33 842 57 13;

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.00- 15.00,

wtorek od 7.00-16.00,

środa - 7.00 - 15.00,

 czwartek od 7.00 - 15.00

piątek od 7.00-14.00.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje strony w każdy czwartek, w godzinach od 14.00 do 15.00, za uprzednim umówieniem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania o charakterze ponadgminnym z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Podstawowe zadania to:

-prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym,

-prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych opieki całkowitej o zasięgu ponadgminnym,

-organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i wypłacanie związanych z tym świadczeń pieniężnych,

-prowadzenie rodzinnych pogotowi opiekuńczych,

-prowadzenie mieszkań chronionych dla osób opuszczających domy dziecka i rodziny zastępcze,

-prowadzenie ponadgminnych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

-prowadzenie programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

-podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnopsrawności poprzez:

a) likwidację barier architektonicznych,  technicznych i w komunikowaniu się,

b) dofinansowywanie do turnusów rehabilitacyjnych,

c) dofinansowywanie do sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych,

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocowe,

e) realizacja programu "wyrównywanie różnic między regionami II",

f) dofinansowywanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

- orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnopsrawności dla celów pozarentowych,

-realizacja projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprzez udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe