Uchwała Nr 8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 25 listopada 2014 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ilona Bieryt 2020-05-26 drukuj

Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 25 listopada 2014 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe