Uchwała Nr 7/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ilona Bieryt 2020-05-26 drukuj

Uchwała Nr 7/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe