Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Tomasz Karcz 2015-02-09

PRZEDMIOT DZIAŁANIA KOMISJI

Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa w zakresie wynikającym z art. 4 ust. 1 pkt 2-5 ustawy o samorządzie powiatowym.

 

SKŁAD KOMISJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Teresa Kościelnik - Pactwa


Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
Adam Merta


Członkowie:
Iwona Gibas
Mariusz Jarosz
Grażyna Kopeć
Jacek Pyrek
Józef Szafran
Tadeusz Szczerbowski
Krzysztof Wolak


Stały termin posiedzeń Komisji: II środa miesiąca godz. 1600