Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z 2014 roku.

Alicja Gut 2015-02-13

W załączniku znajdą Państwo protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Oświęcimiu V kadencji z 2014 roku.


Oryginał protokołu znajduje się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańśkiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.