Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z 2015 roku.

Tomasz Karcz 2016-03-23

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu V kadencji z 2015 roku.

 

Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.