Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego

Marcin Magiera 2016-02-04 drukuj

Na niniejszej stronie zamieszczono zaktualizowany Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, mających siedzibę na terenie POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO.

Zachęcamy Państwa do wspierania działalności Organizacji Pożytku Publicznego  poprzez przekazanie 1% podatku.

UWAGA:

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:  Organizacja Pożytku Publicznego, znajdująca się w wykazie organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% w danym roku, nie może namawiać podatników do przekazania środków z 1% za jej pośrednictwem na rzecz innej OPP, która nie została uwzględniona w tym wykazie.

Również Organizacja Pożytku Publicznego, której nie ma w wykazie, nie może namawiać podatników do przekazywania środków z 1% na jej cel i zbierać ich za pośrednictwem innej OPP, która jest w wykazie.

Podejmowanie tego typu działań przez OPP  zagrożone jest karą grzywny.


Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe