Uchwała Nr IV/69/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego

Tomasz Karcz 2011-04-19 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr IV/69/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego uzupełnijącego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe