SZP.272.50.2014 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2014/2015" - Gmina Kęty

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907)