WEZ - Usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Usługi szkoleniowe  w ramach Projektu „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim”.

szczegóły w załącznikach.