Obrady

Tomasz Karcz 2014-11-28

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.