SZP.272.48.2014 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2014/2015" - Gmina Kęty (z dnia 06.11.2014 r.)

Łukasz Galski 2015-02-13

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.