Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.

Anna Drabek 2014-10-14 drukuj

W załaczeniu umieszczono uchwałę Skadu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr S.O.XIV/422/18/14 z dnia 12 września 2014 r.  sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe