SZP.272.40.2014 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2014/2015" z podziałem na 6 zadań (części) (z dnia 12.09.2014 r.)

Łukasz Galski 2014-11-27 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe