WEZ.4371.11.18.2014 - Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (z dnia 08.09.2014 r.)

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach Projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim".