SZP.272.36.2014 Zamówienie uzupełniajace do zamówienia podstawowego pn. Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K na odcinku Babice - Harmęże

Ewa Adamowicz 2014-09-01 drukuj

Zamówienia udzielono z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe