XLIII sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2014-08-29

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XLIII sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  1. zmieniająca uchwałę Nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 438;

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 439;

  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiegona realizację zadania inwestycyjnego pn. „Droga współpracy Regionalnej – Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu” – druk 440.
    Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.