SZP.272.38.2014 Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach Projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego