SBM - Kurs kelnerski

Mateusz Mamet 2014-08-14 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul.Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłonienie realizatora szkolenia pn. „Kurs kelnerski” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły w załącznikach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe