SZP.272.35.2014 Wykonanie operatów szacunkowych

Ewa Adamowicz 2014-09-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego