WEZ - Ekspert monitorujący realizację i efekty osiągane w projekcie pn: „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim”

Mateusz Mamet 2014-08-08 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie z zakresu pełnienia funkcji Eksperta monitorującego realizację i efekty osiągane w projekcie pn: „Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły w załączniku

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe