Uchwała Nr XLI/464/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego.

Tomasz Karcz 2014-07-04

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XLI/464/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.