SZP.272.29.2014 Przygotowanie poczęstunku wraz z jego dostarczeniemdla uczestników szkoleń w ramach Projektu "Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oświęcimskim"

Ewa Adamowicz 2014-08-01 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe