SZP.272.26.2014 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 05.06.2014 r.)

Ewa Adamowicz 2014-07-07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.