SZP.272.22.2014 Wykonanie operatów szacunkowych

Ewa Adamowicz 2014-06-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.