XL sesja Rady Powiatu

Tomasz Karcz 2014-05-14

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XL sesję.


Projekty uchwał w sprawach:

  a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2013 rok – druk 408;

  b)  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2013 – druk 409;

  1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. – druk 411;

  2. zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 412;

  3. zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 405;

  4. powierzenia Gminie Oświęcim wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 406;

  5. powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych – druk 407.

 

Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.