SZP.272.20.2014 - Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (z dnia 05.05.2014 r.)

Ewa Adamowicz 2014-05-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UWAGA

W związku z odpowiedziami na pytania zmianie uległ załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.