SZP.272.16.2014 "Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w 2014 r." (z dnia 09.04.2014 r.)

Łukasz Galski 2014-05-13 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe