SZP.272.12.2014 - Usługa koszenia i porządkowania nieruchomości (z dnia 07.03.2014 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego