SBM - Kurs szybkiego czytania i czytania ze zrozumieniem

Mateusz Mamet 2014-03-03 drukuj

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

 

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Wyłonienie realizatora szkolenia pn. „Kurs szybkiego czytania i czytania ze zrozumieniem” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe