SZP.272.9.2014 "Kurs koparko - ładowarki w zakresie III klasy uprawnień" (z dnia 27.02.2014 r.)

Łukasz Galski 2014-04-11 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Realizacja w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2007 – 2013.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe