Uchwała Nr XXXVI/410/2014 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2014-01-23 drukuj

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXXVI/410/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe