Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF

Anna Drabek 2014-01-21 drukuj

W załączeniu umieszczono Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania:

-  prawidłowości planowanej kowty długu Powiatu Oświęcimskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu

po zapoznaniu się z podjętymi przez Radę Powiatu w Oświeicmiu w dniu 18 grudnia 2013 r. Uchwałą Budżetową Powiatu Oświęcimksiego na rok 2014 oraz Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe