SZP.272.4.2014 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących etap II i III zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu”.

Ewa Adamowicz 2014-02-21 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieorganiczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe