SZP.272.3.2014 - Kurs prawa jazdy kat.B (z dnia 15.01.2014 r.)

Łukasz Galski 2014-02-13 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UWAGA!!!

W dniu 22.01.2014 r. została dokonana MODYFIKACJA: SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (dokumenty w załączeniu).

 

Termin składania ofert ulega zmianie na 28 stycznia 2014r. godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert ulega zmianie na 28 stycznia 2014 r. godz. 12.30.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe