Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu z 2014 roku.

Alicja Gut 2015-02-13

W załącznikach znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Oświęcimiu IV kadencji z 2014 roku.


Oryginały protokołów Komisji znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.